Eén toegangspunt voor toegankelijke publicaties…

Momenteel werkt Anderslezen vooral met Daisy-boeken. Daisy is een wereldwijde standaard voor boeken voor personen met een leesbeperking, waaronder blinde en slechtziende personen.

Het is geen vanzelfsprekende zaak vandaag aan een grote snelheid mee te evolueren en te vernieuwen. Toch is dit project mogelijk geworden door de samenwerking tussen Sensotec, Trankript, Blindenzorg Licht en Liefde, Luisterpuntbibliotheek, Kameleg en met de stille financiële hefboom vanwege het vlaamsoogfonds.

Een project daarom ondersteund door het "vlaamoogfonds"

Samenwerking
Innovatie
Empowerment
Extra solidariteit
Klik om deze tekst te bewerken…