Het vlaamsoogfonds probeert de levenskwaliteit van blinden en slechtzienden,
en hun omgeving te verlichten. Maar daarvoor hebben
we jouw hulp nodig.

Wat is de impact van een oogziekte?

Een ernstige oogaandoening raakt de betrokkene én zijn omgeving op alle vlakken. Vergelijk het met een goede, betrouwbare auto die helaas één probleem heeft: hij moet de weg op in heel dichte mist. Belangrijk detail: de rest van het drukke verkeer rijdt volledig mistvrij.
Op een vergelijkbare manier missen mensen met een visuele handicap erg veel kansen. Ze worden in de rand van de maatschappij geduwd, hoe gezond en bekwaam ze verder ook zijn. Actief deelnemen aan het sociale leven wordt een heksentoer. Dat begint al met de verplaatsing: vaak is de bestemming alleen met hulp bereikbaar, of door risico’s te nemen die een ander niet heeft. En wat nog veel erger is: hoezeer je ook je best doet om je aan te passen, toch blijf je in de ogen van velen in de eerste plaats “die blinde”… Zelfs je omgeving weet niet goed hoe ze je kunnen helpen en hoe ze het best met je omgaan. Zo kan het evenwicht in je relatie met familie en vrienden verstoord raken.
Meer weten over oogziektes

Hoe het vlaamsoogfonds helpt

Het vlaamsoogfonds werft fondsen en donaties om mensen met een visuele handicap te ondersteunen.
Dit zowel voor deze (-10%) die met een blindengeleidehond o.a. kunnen geholpen worden als de andere die hiervoor niet geschikt zijn.

Elke persoon met een visuele beperking die te weinig ondersteuning en financiering vindt, kan bij het vlaamsoogpunt terecht. Daarnaast kunnen particulieren en organisaties een project indienen. Om in aanmerking te komen, moet zo’n project gebaseerd zijn op samenwerking en innovatie. Het moet bovendien de blinde of slechtziende persoon zelf verantwoordelijkheid en een actieve, centrale rol geven (empowerment).

Ontdek wat we doen