Vlaams Oogfonds

Het Vlaams Oogfonds streeft naar verbetering van de leefkwaliteit van blinden en slechtzienden.

Daarbij is een grote rol weggelegd voor de betrokkenen zelf, naast de rollen van bv. de professionele en vrijwillige dienstverleners en de overheid.

Het Vlaams Oogfonds werft fondsen en donaties: deze moeten projecten van, voor en/of door blinden en slechtzienden financieel te ondersteunen. De opbrengst wordt ingezet voor projecten die voor blinden en slechtzienden een (vol-, even-, rol-, eigen-, gelijk- en levens-) waardige participatie in de samenleving beogen.

We steunen projecten die instellingsgrenzen overstijgen. Ze moeten vertrekken van bestaande deskundigheid en samenwerking als formele organisatie. De projecten moeten vernieuwing op het oog hebben, solidariteit onder mensen mee inzetten en bewijsbare tekorten in het aanbod aanpakken.

We zien uw gift of legaat als een aanvulling van -niet in plaats van- de verantwoordelijkheid van de overheid: dit alles ten voordele van EXTRA solidariteit en kracht voor vernieuwing, ontvoogding en samenwerking.